Kezdőlap
https://plcprogramozotanfolyam.hu/

Részlet a PLC programozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 523 01
 
1.2. Részszakképesítés megnevezése: PLC programozó
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
 
2.2. Szakmai előképzettség: –
 
2.3. Előírt gyakorlat: –
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3190 Egyéb műszaki foglalkozású PLC programozó
 
 
 
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A PLC programozó berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az általa készített programnak meg kell felelni a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-      PLC programozást végezni
-      Paramétereket beállítani, diagnosztizálni
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 01  Automatikai technikus  szakképesítés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok
4.4. 10001-12 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok írásbeli
5.2.4. 10001-12 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel gyakorlati
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari folyamatirányítás PLC-vel
 
A vizsgafeladat ismertetése:  A vezérlendő berendezés megismerése, a helyes és biztonságos működtetést biztosító PLC program megírása, a berendezés üzembe helyezése, működtetése, hibakeresés
               
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: PLC általános ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése: PLC programozási feladatok megoldása
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: –
 
A vizsgafeladat ismertetése: –
 
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szkenner
6.4. Nyomtató
6.5. Szimulációs szoftverek
6.6. PLC készülék
6.7. Kommunikációs eszközök
6.8. Megépített vagy szimulált gyártórendszer modell
6.9. Villamos vezérlő és vezérelt elemek
 
 
 
7. EGYEBEK
 
 
A PLC programozó szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:
 
32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott (Automatikai technikus) szakmai és vizsgakövetelmény
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott (Automatikai műszerész) szakmai és vizsgakövetelmény
21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben kiadott (Automatikai műszerész) szakmai és vizsgakövetelmény
 
Beszámíthatóság:
A korábbi szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak alapján sikeresen teljesített modulok az alábbiak alapján beszámíthatóak:
 
Régi modul száma Régi modul megnevezése Új modul száma Új modul megnevezése
0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 10007-12 Informatikai és műszaki alapok
0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 10007-12 Informatikai és műszaki alapok
0907-06 PLC-vezérlés 10001-12 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
0907-11 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel 10001-12 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
 
A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
 


A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a PLC programozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.